Stypy

Konsolacje (stypy) w "Dolinie Rospudy" w Augustowie
Konsolacje (stypy) w „Dolinie Rospudy” w Augustowie